Thông tin văn bản
Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 29/03/2018 NQ:Ban hành Quy định nguyên tắc,tiêu chí và định mức phân bổ vốn NSNN thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh TN giai đoạn 2018-2020
Số ký hiệu: 08/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29/03/2018
Cơ quan ban hành: UBND H. Gò Dầu Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: NQ:Ban hành Quy định nguyên tắc,tiêu chí và định mức phân bổ vốn NSNN thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh TN giai đoạn 2018-2020
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01+03 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 08_2018_NQ_HDND.pdf