Thông tin văn bản
Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/06/2018 Quyết định Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 22/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 22.qd.pdf