Thông tin văn bản
Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 06/07/2010

Về việc Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 31/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/07/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_31-UBNDTinh.doc