Thông tin văn bản
Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 02/01/2020 Báo cáo tình hình kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng chưa được giải quyết chế độ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 01/BC-UBND Ngày ban hành: 02/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng chưa được giải quyết chế độ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 01.bc.signed.pdf