Thông tin văn bản
Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 26/05/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC và triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 160/BC-UBND Ngày ban hành: 26/05/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC và triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 160.bc.signed.pdf