Thông tin văn bản
Văn bản số 5386/VP-KGVX ngày 03/10/2018 sao gửi Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018
Số ký hiệu: 5386/VP-KGVX Ngày ban hành: 03/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5386.rar