Thông tin văn bản
Văn bản số 3969/VP-NC ngày 13/09/2016

Về việc : sao gửi Báo cáo số 4061/BC-BNV ngày 30/8/2016

Số ký hiệu: 3969/VP-NC Ngày ban hành: 13/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi Báo cáo số 4061/BC-BNV ngày 30/8/2016

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3969VPNC2016.rar