Thông tin văn bản
Văn bản số 2340/QÐ-UBND ngày 04/10/2017

Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước trong tỉnh

Số ký hiệu: 2340/QÐ-UBND Ngày ban hành: 04/10/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước trong tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2340QDUBND2017.pdf