Thông tin văn bản
Văn bản số 2567/UBND-KGVX ngày 18/10/2018 Lập Danh sách đối tượng tham gia BHYT
Số ký hiệu: 2567/UBND-KGVX Ngày ban hành: 18/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Lập Danh sách đối tượng tham gia BHYT
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: