Thông tin văn bản
Báo cáo số 29/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017

sửa đổi, bs Thông tư 202/2015/TT-BTC

Số ký hiệu: 29/2017/TT-BTC Ngày ban hành: 12/04/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

sửa đổi, bs Thông tư 202/2015/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 292017TTBTC2017. TT29.pdf