Thông tin văn bản
Văn bản số 9091/VP-KSTTHC ngày 11/10/2023 sao gửi Quyết định số 1159/QĐ-TTg ngày 06/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 9091/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 11/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1159/QĐ-TTg ngày 06/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231018104742.zip