Thông tin văn bản
Quyết định số 2561/UBND-KGVX ngày 18/10/2018 Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyêt djnh số 218-QĐ/TW
Số ký hiệu: 2561/UBND-KGVX Ngày ban hành: 18/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyêt djnh số 218-QĐ/TW
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2561.ub.PDF