Thông tin văn bản
Văn bản số 1083/VP-KT ngày 21/02/2022 Sao gửi Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu: 1083/VP-KT Ngày ban hành: 21/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220222163030.zip