Thông tin văn bản
Văn bản số 211/VP-KGVX ngày 08/01/2021 Sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về nội dung hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể, nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con
Số ký hiệu: 211/VP-KGVX Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về nội dung hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể, nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114152306.zip