Thông tin văn bản
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Quyết định số 2662/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của UBND tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 2662/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/12/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 2662/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của UBND tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 2662QDUBND2012.doc