Thông tin văn bản
Báo cáo số 496/BC-UBND ngày 31/12/2019 Báo cáo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.
Số ký hiệu: 496/BC-UBND Ngày ban hành: 31/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2964.ub.signed.pdf