Thông tin văn bản
Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 11/06/2019 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 194/BC-UBND Ngày ban hành: 11/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 194.bc.signed.pdf