Thông tin văn bản
Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 27/08/2019 Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Số ký hiệu: 1854/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1854qd.signed.pdf