Thông tin văn bản
Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09/05/2016

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 14/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/05/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 142016QDUBND2016.docx