Thông tin văn bản
Công văn số 32/UBND-KT ngày 05/01/2022 Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cung cấp điện năm 2022
Số ký hiệu: 32/UBND-KT Ngày ban hành: 05/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cung cấp điện năm 2022
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 32 ub.signed.pdf