Thông tin văn bản
Văn bản số 7890/VP-KTTC ngày 26/10/2020 sao gửi Quyết định số 2473/QĐ-BCT ngày 21/9/2020 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Số ký hiệu: 7890/VP-KTTC Ngày ban hành: 26/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2473/QĐ-BCT ngày 21/9/2020 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201103152227.zip