Thông tin văn bản
Văn bản số 2222/VP-KGVX ngày 05/04/2022 sao gửi Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.
Số ký hiệu: 2222/VP-KGVX Ngày ban hành: 05/04/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220504143040.zip