Thông tin văn bản
Văn bản số 7097/VP-TH ngày 27/12/2018 Sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh
Số ký hiệu: 7097/VP-TH Ngày ban hành: 27/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 7097.rar