Thông tin văn bản
Văn bản số 2372/VP-KTTC ngày 26/05/2014

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn thu phí qua phà

Số ký hiệu: 2372/VP-KTTC Ngày ban hành: 26/05/2014
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn thu phí qua phà

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2372VPKTTC2014.rar