Thông tin văn bản
Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 Quyết định Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đề tài Biến đổi khí hậu)
Số ký hiệu: 400/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đề tài Biến đổi khí hậu)
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 400 qd.signed.pdf