Thông tin văn bản
Văn bản số 3170/VP-NC ngày 28/07/2016

Về việc : Sao gửi Nghị định số 115/2016/NĐ-CP

Số ký hiệu: 3170/VP-NC Ngày ban hành: 28/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi Nghị định số 115/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3170VPNC2016.rar