Thông tin văn bản
Văn bản số 2326/VP-KTTC ngày 07/04/2020 Sao gửi Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 2326/VP-KTTC Ngày ban hành: 07/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200416090843.zip