Thông tin văn bản
Văn bản số 588/VP-VHXH ngày 03/02/2020 Sao gửi Văn bản (Thông báo số 30/TB-VPCP)
Số ký hiệu: 588/VP-VHXH Ngày ban hành: 03/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Văn bản (Thông báo số 30/TB-VPCP)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200204084449.zip