Thông tin văn bản
Văn bản số 3078/VP-KGVX ngày 11/04/2023 sao gửi Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg về mạng Truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
Số ký hiệu: 3078/VP-KGVX Ngày ban hành: 11/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg về mạng Truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: