Thông tin văn bản
Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 35/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 35 qd.signed.pdf