Thông tin văn bản
Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

Số ký hiệu: 40/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/08/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD-40-2010-UBND.doc