Thông tin văn bản
Văn bản số 4760/VP-KT ngày 19/07/2021 sao gửi Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 4760/VP-KT Ngày ban hành: 19/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210729091506.zip