Thông tin văn bản
Văn bản số 1878/VP-NC ngày 22/03/2022 sao gửi Quyết định số 29/QĐ-TCT ngày 21/3/2022 của Tổ công tác Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 1878/VP-NC Ngày ban hành: 22/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 29/QĐ-TCT ngày 21/3/2022 của Tổ công tác Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220329093514.zip