Thông tin văn bản
Văn bản số 7668/VP-NC ngày 25/08/2023 Sao gửi Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27/7/2023 của Bộ Ngoại giao
Số ký hiệu: 7668/VP-NC Ngày ban hành: 25/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27/7/2023 của Bộ Ngoại giao
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230829155324.zip