Thông tin văn bản
Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 11/07/2012

Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000.

Số ký hiệu: 08/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11/07/2012
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 082012NQHDND.doc