Thông tin văn bản
Văn bản số 6412/VP-KGVX ngày 21/11/2018 sao gửi văn bản: Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viên lưu động và luân chuyển tài liệu
Số ký hiệu: 6412/VP-KGVX Ngày ban hành: 21/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản: Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viên lưu động và luân chuyển tài liệu
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6412.rar