Thông tin văn bản
Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013

Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014

Số ký hiệu: 60/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/12/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 17 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 602013QDUBND2013.doc