Thông tin văn bản
Văn bản số 4622/VP-KGVX ngày 14/07/2021 sao gửi Quyết định số 64/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Quy chế hoạt động BCĐ Trung ương Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu: 4622/VP-KGVX Ngày ban hành: 14/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 64/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Quy chế hoạt động BCĐ Trung ương Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210727093312.zip