Thông tin văn bản
Văn bản số 318/VP-KGVX ngày 18/01/2019 (cks). SGVB QĐ số 33 của TTg về phê duyệt đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và CB QL GD
Số ký hiệu: 318/VP-KGVX Ngày ban hành: 18/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks). SGVB QĐ số 33 của TTg về phê duyệt đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và CB QL GD
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 318.rar