Thông tin văn bản
Văn bản số 114/VP-KGVX ngày 05/01/2018

Về việc : (cks). SGVB QĐ số 2080 về điều chỉnh bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ

Số ký hiệu: 114/VP-KGVX Ngày ban hành: 05/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (cks). SGVB QĐ số 2080 về điều chỉnh bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 114VPKGVX2018.rar