Thông tin văn bản
Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (Nguồn ngân sách trung ương)
Số ký hiệu: 733/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (Nguồn ngân sách trung ương)
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 733.qd.PDF