Thông tin văn bản
Văn bản số 7307/VP-VHXH ngày 02/10/2020 Sao gửi Thông tư số 28/2020/TT-BTTTT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2”.
Số ký hiệu: 7307/VP-VHXH Ngày ban hành: 02/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 28/2020/TT-BTTTT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2”.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201012083427.zip