Thông tin văn bản
Công văn số 2455/VP-VHXH ngày 04/05/2019 Sao gửi văn bản: Nghị định số 36/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao
Số ký hiệu: 2455/VP-VHXH Ngày ban hành: 04/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Nghị định số 36/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2455VP-VHXH.rar