Thông tin văn bản
Văn bản số 749/VP-KGVX ngày 07/02/2022 sao gửi Quyết định số 138/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 749/VP-KGVX Ngày ban hành: 07/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 138/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220210092225.zip