Thông tin văn bản
Quyết định số 02 /2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014

Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 02 /2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/01/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 01 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 02 2014QDUBND2014.doc