Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2250/KH-UBND ngày 14/09/2018 tổ chức công bố khai trương cửa khẩu chính Phước Tân
Số ký hiệu: 2250/KH-UBND Ngày ban hành: 14/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: tổ chức công bố khai trương cửa khẩu chính Phước Tân
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2250.kh.pdf