Thông tin văn bản
Văn bản số 4167/VP-NCPC ngày 15/06/2020 Sao gửi Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu: 4167/VP-NCPC Ngày ban hành: 15/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200617080354.zip