Thông tin văn bản
Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông vận tải và UBND thành phố Tây Ninh
Số ký hiệu: 638/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông vận tải và UBND thành phố Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 638.qd.PDF