Thông tin văn bản
Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 08/07/2019 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thu Ngân sách tỉnh năm 2019 (lần 2)
Số ký hiệu: 1483/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thu Ngân sách tỉnh năm 2019 (lần 2)
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1483 QD-UBND.signed.pdf