Thông tin văn bản
Công văn số 2831/VP-NCPC ngày 20/05/2019 Sao gửi Nghị đinh số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 2831/VP-NCPC Ngày ban hành: 20/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Nghị đinh số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2831VP-NCPC.rar